RE-GENERATION

El vostre equipament juvenil està ubicat en un espai “rehabilitat”? Tenim un projecte europeu per a vosaltres!

Cerquem treballadors juvenils que treballin en espais recuperats i vulguin participar en un projecte a nivell europeu anomenat Re-generation, desenvolupat dintre del marc del programa Erasmus+. T’interessa? ESPAI REHABILITAT O RECUPERAT: espai que antigament va ser una fàbrica, un ens públic, religiós, etc… i desprès de ser inhabilitat durant anys, la vostra entitat ha decidit recuperar-los i donar-li un ús.

Re-generation és una iniciativa internacional que tindrà una duració total de 18 mesos i comptarà amb la participació d’entitats d’Espanya, França, Polònia i Itàlia.

La voluntat del projecte és la de posar en contacte entitats de diferents països que treballen amb joves dins d’espais urbans recuperats, afavorint l’intercanvi de bones pràctiques i creant una xarxa paneuropeporta-2a del sector. D’aquesta manera, es pretén professionalitzar el treball dels joves involucrats en aquests equipaments a la vegada que se’ls ofereix accés a noves tècniques i una visió més global.

El calendari de re-generation preveu dos trobades inicials entre les associacions participants al projecte (kick off i avaluació, a Itàlia i a Polònia, respectivament). Tot seguit, tindrà lloc una formació destinada als joves de les entitats membres. A més a més, simultàniament i durant tres setmanes, es durà a terme una mobilitat formativa on un treballador dels equipaments podrà anar a veure en primera persona com s’organitzen en una entitat d’un dels altres països que participen al projecte.Paral·lelament a la programació internacional, es presentaran activitats a nivell local amb els joves actius en equipaments rehabilitats. Finalment, hi haurà una darrera trobada amb tots els participants del projecte.

Selecció dels participants
Les estructures juvenils que vulguin presentar participants es comprometen a complir les següents característiques per als sol·licitants:

  1. Activament involucrat en una activitat amb els joves dintre de l’estructura juvenil.
  2. Tenir coneixement de la llengua anglesa.
  3. No ser menor dels 18 anys ni més gran de 35.
  4. Disponibilitat per participar a totes les fases del projecte, (acollir un youth worker estranger per 3 setmanes, participar a una mobilitat a l’estranger dintre d’una estructura juvenil per 3 setmanes, participar en una formació inicial al gener de 2017 i a una trobada final a novembre de 2017).

Com participar?
Les estructures juvenils interessades hauran d’enviar-nos un e-mail a info@vibria.org presentnt-nos l’entitat i explicant-nos la seva motivació per a participar.

La selecció dels participants es durà a terme el dia 15 de desembre de 2016.


Fases orientatives del projecte

DESEMBRE 2016
Trobada de preparació entre els partners.

GENER 2016
Formació internacional (Itàlia), durada: 6 dies. 3 youth worker per cada país: objectius del projecte, visita als tallers juvenils. Temes: transformació urbana, treball i inclusió.

FEBRER-MAIG 2017
Mobilitat per youth workers. Cada país enviarà 3 treballadors a estructures juvenils a l’estranger amb una mobilitat de 3 setmanes.

JUNY-SEPTEMBRE 2017
Activitats locals. Cursos formatius amb grups juvenils actius a l’interior de les estructures.

OCTUBRE-NOVEMBRE 2017
Mobilitat mixta. Contactes a distancia entre els grups juvenils amb interessos comuns i Meeting entre tots els joves i els youth workers.

DESEMBRE 2017
Trobada final d’avaluació entre els partner.

Anuncis