Gamestorming

Seminari de Contacte Gamestorming: Gamification in youth information

Del 14 al 20 de novembre de 2021, la Víbria Intercultural va organitzar i coordinar un seminari de contacte sobre gamificació de la informació juvenil. A continuació us explicarem de què tractava i quins en van ser els resultats. 

Què és un seminari de contacte?

Un seminari de contacte o contact making seminar és un punt de trobada de varies organitzacions (semblants a la Víbria) d’arreu d’Europa amb l’objectiu de conèixer-se, compartir eines, metodologies i bones pràctiques sobre una temàtica i associar-se per a construir futurs projectes juntes. 

De què anava aquest seminari?

El seminari Gamestorming: Gamification in youth information va néixer de l’interès d’explorar noves formes de transmissió d’informació als joves. A la Víbria Intercultural estem constantment oferint informació a joves, a través de les assessories de mobilitat per una banda, i a través de les xerrades i els tallers sobre oportunitats de mobilitat que realitzem a centres juvenils, instituts i universitats per l’altre. Per aquest motiu, volíem conèixer noves formes de donar informació als joves, i vam decidir explorar el món de la gamificació. 

La gamificació és una metodologia que es basa en transmetre una informació a través del joc, és a dir, transmetre informació o educar a través de dinàmiques, tallers, debats i jocs de tota mena (jocs de taula, de cartes, escape rooms, gimcanes, etc.). És per això que vam decidir reunir a 33 persones d’arreu d’Europa expertes en l’àmbit de la gamificació de la informació juvenil o amb molt interès per aprendre sobre la temàtica a Barcelona, on vam passar una setmana compartint eines i recursos, i explorant-ne de noves. 

Així, els objectius principals del projecte van ser:

  • Compartir bones pràctiques en l’àmbit de la informació juvenil relacionades amb tècniques de gamificació
  • Inspirar a informadors, treballadors i educadors juvenils a desenvolupar les seves pròpies eines de dinamització de la informació basades en gamificació
  • Analitzar la forma en què es dinamitza la informació als joves
  • Compartir diferents realitats i necessitats amb l’objectiu de trobar interessos comuns entre les diferents organitzacions, i així construir projectes futurs envers la temàtica

A la trobada hi van participar 33 persones de 17 països diferents, totes elles en contacte diari o habitual amb joves, ja sigui a través de serveis d’informació juvenil com d’educació. Durant el seminari, vam realitzar nombroses activitats que ens van permetre endinsar-nos en el món de la gamificació. D’una banda, vam explorar noves eines de gamificació de la informació realitzant tallers d’escape rooms educatius, realitat virtual, gimcanes gamificades i provant diferents jocs de taula i cartes dissenyats per la Víbria durant un altre projecte de gamificació anomenat EmPLAYability, on properament us compartirem una plataforma sorgida d’aquest projecte per compartir activitats gamificades en l’àmbit de l’ocupació juvenil.

D’altra banda, també vam dedicar gran part del seminari a compartir idees, eines, recursos i bones pràctiques entorn la temàtica, i reflexionant sobre com transmetre una informació a través del joc. 


A més vam realitzar varies activitats on els participants van poder crear i desenvolupar noves eines de gamificació per a transmetre informació juvenil, les quals van ser molt productives i els resultats van ser molt positius. 

És per això que us compartim totes les eines de gamificació que van sorgir durant el projecte, per a què les pogueu aplicar o us serveixin d’inspiració a l’hora de treballar amb joves. Us podeu descarregar el PDF fent click a la següent imatge: