Què fem

memo

Annual Report 2019 english version

ACCIONS LOCALS
El nostre àmbit d’actuació en l’àmbit local incideix en el món del voluntariat i la interculturalitat.

  • Difusió sobre les diferents oportunitats de mobilitat internacional, a partir de:

assessories individuals i personalitzades;
– sessions informatives obertes, xerrades o tallers;
– dinàmiques als instituts;
– contacte amb entitats per ampliar la xarxa local i fer-los coneixedors de les oportunitats de mobilitat.

  • Cursos d’idioma gratuïts, organitzats i desenvolupats pels voluntaris europeus que acollim.
  • Nits interculturals per promoure les diferents cultures d’Europa.
  • Acollida de voluntaris europeus, intercanvis juvenils i formacions.

ACCIONS INTERNACIONALS
Tots els projectes internacionals que duem a terme estan inclosos en el marc del programa europeu Erasmus+, que cobreix el finançament de:

Intercanvis juvenils
Trobades de joves que treballen una temàtica a través de la metodologia de l’educació no formal. Per a joves d’entre 13 i 30 anys.

Formacions internacionals
Trobades d’aprenentatge vinculades al món de la joventut o el treball social (voluntaris en entitats o professionals) que es formen en una temàtica concreta a través de la metodologia de l’educació no formal. A partir de 18 anys.

Cos Europeu de Voluntariat
Programa de voluntariat de curta o llarga durada en un país europeu . Entre 18 i 30 anys.