Missió, visió, valors

Missió

La nostra missió és la promoció de valors de diversitat i interculturalitat entre les persones joves i la societat en general. A través d’experiències de mobilitat internacional i d’iniciatives socioculturals basades en l’educació no formal, establim llaços entre pobles, fomentant la participació, la ciutadania activa i el desenvolupament d’un esperit crític entre les persones joves.

Visió

 • Esdevenir una entitat de referència en l’àmbit de la mobilitat internacional.
 • Desenvolupar una sòlida xarxa de partenariat europeu, potenciant la formació i l’intercanvi de joves i professionals de joventut.
 • Crear projectes propis de fort impacte social basats en educació no formal
 • Fomentar la integració social dels joves amb menys oportunitats.
 • Crear nexes amb altres associacions del territori
 • Fomentar el voluntariat local
 • Donar a conèixer la nostra cultura arreu
 • Crear oportunitats de participació en projectes europeus pels joves
 • Oferir un servei gratuït i accessible a tothom, connectant les dues línies de treball: local i internacional.
 • Proporcionar formació i fomentar l’ocupació dels joves
 • Proposar opcions a tots els joves, arribant especialment a aquells amb menys oportunitats
 • Facilitar l’aprenentatge d’idiomes

Valors

Interculturalitat: promovem la interacció entre joves d’identitats culturals diverses, entenent-les com una riquesa pels joves i per a la societat que els envolta.

Diversitat: creiem en una societat plural i sense espai per a la discriminació.

Participació social i ciutadana: l’entenem com una responsabilitat i com una condició indispensable per a la transformació social.

Creativitat: ens mirem el món que ens envolta des d’un angle diferent, reinventant l’ordre establert.

Esperit crític: ampliem el camp de visió de les persones joves, pensant globalment i actuant localment.