OFERTA DE FEINA: TLN MOBILICAT

Oferta per realitzar tasques de tutoria de les persones joves participants al projecte TLN Mobilicat de pràctiques a l’estranger.

Descripció anunci:

Busquem un tutor/a per un grup de 8 joves que participaran al programa de pràctiques a l’estranger TLN Mobilicat.

Requisits

 • Nivell fluït d’anglès
 • Tenir experiència en la tutorització de grups o personalitzada
 • Tenir experiència amb la part administrativa d’un projecte: documents, justificacions, contacte amb l’Administració pública, seguiment…
 • Ser capaç de crear i desenvolupar tallers d’educació no formal
 • Disponibilitat per a acompanyar els joves al destí de pràctiques durant tres dies al mes de març, i tres dies durant el mes de maig per acompanyar-los al retorn
 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat d’improvització i resolutiva

Es valorarà especialment:

 • Conèixer i/o haver realitzar projectes europeus de mobilitat internacional Erasmus+: Intercanvis, SVE, formacions, CES, pràctiques a l’estranger
 • Residir a Terrassa (o rodalies)
 • Tenir nocions d’interculturalitat

Desenvolupament de funcions:

 • Selecció de les persones participants mitjançant entrevistes individualitzades 
 • Supervisió de les tasques assignades a l’entitat d’acollida
 • Elaboració d’un dossier explicatiu específic per a cada jove, on hi aparegui la informació general per escrit i el Full d’itinerari professional
 • Oferir suport pedagògic a les persones participants (sessions informatives d’acolliment, sessions individuals d’orientació, sessions de preparació intercultural)
 • Seguiment continuat mitjançant el contacte amb l’entitat d’acollida i els propis joves (mail, skype i/o telèfon)
 • Avaluació de l’estada amb els joves, el tutor d’enviament i els tutors d’acollida.
 • Acompanyament de les accions d’orientació professional enfocades a la inserció laboral
 • Suport a altres tasques de l’entitat, quan el volum de feina de tutorització sigui baix

Competències:

 • Instrumentals:
  • Ofimàtica
  • Català parlat i escrit.
  • Anglès: comunicació fluïda
 • Transversals:
  • Organització del temps i de la pròpia feina
  • Capacitat de treballar autònomament
  • Proactivitat, polivalència i resolubilitat
  • Adaptabilitat, flexibilitat
  • Atenció al públic
  • Gestió de grups

Estudis

 • Grau universitari, grau mig, grau superior o equivalent en educació social, treball social, comunicació, pedagogia, psicologia, animació sociocultural o altres relacionats.

Condicions del lloc de treball:

 • Remuneració segons conveni
 • Horari: 32 hores setmanals fins a final de febrer. 20 hores a partir de març i fins a juny.
 • Incorporació: 4 de novembre.
 • Ubicació: Terrassa (Avinguda Jacquard, 1).

Envia’ns el teu CV i Carta de motivació a info@vibria.org amb el subjecte “Oferta Tutor/a” abans del 23 d’octubre.

Com serà la figura de tutor?
Cada grup de 8 joves comptarà amb un tutor assignat. Busquem cobrir la figura del tutor de Bristol. Serà un punt de referència, que es forjarà com a tal en la fase de preparació i capacitació, quan els joves hi tindran més contacte i proximitat. El tutor de cada grup s’encarregarà d’acompanyar-los a l’anada de la mobilitat, espai que s’aprofitarà per facilitar el contacte entre els joves participants i el tutor d’acolliment, i per verificar que es compleixin les condicions acordades per a l’estada. Durant els tres mesos de pràctiques, els tutors d’enviament mantindran un contacte amb els joves, mitjançant el correu electrònic i l’Skype. L’objectiu del tutor, apart de fer un seguiment estret, és el d’establir una relació personal amb els joves, qualitativa i de confiança, que sigui capaç de conèixer cada un dels participants, que detecti i reforci les seves capacitats i potencials, i pugui veure a temps si alguna cosa trontolla. Els tres dies previs al retorn dels participants, la tutoria serà molt propera i completa, ja que el tutor d’enviament anirà a trobar-se amb els joves i amb els tutors d’acollida. L’objectiu, a més de fer un repàs final de l’estada i un bon tancament, serà el d’extreure conclusions amb els joves que els permetin començar a pensar en el seu futur més immediat, un cop arribats a Catalunya. El seguiment dels joves s’abordarà des de diferents perspectives, segons el context i la situació, per això el tutor serà una persona molt polivalent, que farà un acompanyament integral, i comptarà amb bones habilitats interpersonals i de comunicació, de negociació, d’observació, amb empatia i capacitat resolutiva, amb bona gestió de la informació i capaç de coordinar-se amb la resta d’agents del seu voltant, en un entorn intercultural.
A part d’aquest contacte més directe amb els joves, s’ha de tenir en compte que els tutors també fan tota la gestió administrativa i de gestió de documents, que ocupa gran part de la feina.

TLN MOBILICAT

El programa Improve Yourself – TLN Mobilicat, consisteix en una estada de pràctiques al Regne Unit, Alemanya o Irlanda, per a joves amb estudis professionalitzadors / o de grau mitjà / superior / universitari, i amb poca experiència laboral prèvia, per tal de facilitar un procés d’inserció professional. Es complementa amb un acompanyament continu adaptat al perfil de cada participant, una etapa de formació lingüística, una formació intercultural a fi d’assegurar una bona integració dels joves al nou entorn, un seguiment continuat de l’etapa de pràctiques amb formació a càrrec de l’empresa, seguiment per part del tutor a l’empresa i un tutor d’acollida, i un suport al retorn amb un acompanyament guiat per professionals en l’ocupació i el guiatge als joves. Cada una de les accions que composen el projecte estan destinades a assegurar una experiència profitosa que permeti als joves trobar el camí a la realització personal i professional i assegurar-los un futur amb garanties d’èxit. Des de La Víbria Intercultural oferim als joves participants:

 1. Fase de preparació i capacitació
 • Orientació professional individualitzada
 • Coneixement de la resta de participants i del tutor d’enviament
 • Formació intercultural
 • Curs d’anglès de 120 hores
 1. Fase de pràctiques a l’estranger
 • Una estada de tres mesos al Regne Unit, Irlanda o Alemanya per a realitzar-hi pràctiques en empresa. Diversos sectors professionals disponibles.
 • Estada en família, manutenció i diners de suport
 • Despeses de desplaçament
 • Tutorització de les pràctiques i de l’estada
 • Curs d’anglès de 40 hores durant l’estada
 1. Fase d’inserció laboral
 • Un acompanyament a la inserció laboral els dos mesos posteriors a l’estada, amb la col·laboració de professionals del sector