OFERTA DE FEINA: TLN MOBILICAT

Tutor/a de pràctiques professionals a l’estranger i suport a la inserció sociolaboral.

La feina consisteix en orientar i acompanyar un grup de joves que realitzarà pràctiques professionals a l’estranger, en diversos països de la UE. Joves amb estudis professionalitzadors / o de grau mitjà / superior / universitari, i amb poca experiència laboral prèvia, per tal de facilitar un procés d’inserció professional.

Es complementa amb un acompanyament continu adaptat al perfil de cada participant, una etapa de formació lingüística, una formació intercultural a fi d’assegurar una bona integració de les persones joves al nou entorn, un seguiment continuat de l’etapa de pràctiques amb formació a càrrec de l’empresa, i el suport d’un/a tutor/a d’acollida. Per últim suport al retorn amb un acompanyament guiat per un equip d’orientadors professionals. Cada una de les accions que composen el projecte estan destinades a assegurar una experiència profitosa que permeti a les persones participants trobar el camí a la realització personal i professional i assegurar-los un futur amb garanties d’èxit.

Requisits

 • Nivell fluït d’anglès (es valorarà italià i portuguès)
 • Tenir experiència en la tutorització de grups o personalitzada
 • Tenir experiència amb la part administrativa d’un projecte: documents, justificacions, contacte amb l’Administració pública, seguiment…
 • Ser capaç de crear i desenvolupar tallers d’educació no formal
 • Disponibilitat per a acompanyar els joves al destí de pràctiques durant tres dies al mes de març, i tres dies durant el mes de maig per acompanyar-los al retorn
 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat d’improvització i resolutiva

Es valorarà especialment:

 • Conèixer i/o haver realitzar projectes europeus de mobilitat internacional Erasmus+: Intercanvis, SVE, formacions, CES, pràctiques a l’estranger
 • Residir a Terrassa (o rodalies)
 • Tenir nocions d’interculturalitat
 • Experiència en programes d’inserció laboral
 • Coneixement de l’eina GIA

Desenvolupament de funcions:

 • Selecció de les persones participants mitjançant entrevistes individualitzades 
 • Supervisió de les tasques assignades a l’entitat d’acollida
 • Elaboració d’un dossier explicatiu específic per a cada jove, on hi aparegui la informació general per escrit i el Full d’itinerari professional
 • Oferir suport pedagògic a les persones participants (sessions informatives d’acolliment, sessions individuals d’orientació, sessions de preparació intercultural)
 • Seguiment continuat mitjançant el contacte amb l’entitat d’acollida i els propis joves (mail, skype i/o telèfon)
 • Avaluació de l’estada amb els joves, el tutor d’enviament i els tutors d’acollida.
 • Acompanyament de les accions d’orientació professional enfocades a la inserció laboral
 • Suport a altres tasques de l’entitat, quan el volum de feina de tutorització sigui baix

Competències:

 • Instrumentals:
  • Ofimàtica
  • Català parlat i escrit.
  • Anglès: comunicació fluïda
 • Transversals:
  • Organització del temps i de la pròpia feina
  • Capacitat de treballar autònomament
  • Proactivitat, polivalència i resolubilitat
  • Adaptabilitat, flexibilitat
  • Atenció al públic
  • Gestió de grups

Estudis

 • Grau universitari, grau mig, grau superior o equivalent en educació social, treball social, comunicació, pedagogia, psicologia, animació sociocultural o altres relacionats.

Condicions del lloc de treball:

 • Remuneració segons conveni lleure. Personal de gestió i coordinació – Tècnic Nivell B, es cobrarà un plus pels acompanyaments del grup a destí.
 • Incorporació: 15 de desembre.
 • Horari: 37,5h setmanals de 15 de desembre a 10 d’abril. 20 hores setmanals d’11 d’abril a 12 d’agost. Actualment es treballen 3 dies de forma presencial i 2 telemàtics.
 • Ubicació: Terrassa (C/ del Racó, 13 baixos).

Envia’ns el teu CV i Carta de motivació a mobilicat@vibria.org amb el subjecte “Oferta Tutor/a” abans del 23 de novembre.

Per saber-ne més: vibria.org/improve/