VOLUNTARIAT ESPANYA

El Cos Europeu de Solidaritat et permet fer un voluntariat dins de l’estat espanyol amb la modalitat In Country. Les condicions son les mateixes que per als voluntariats internacionals. Aprofita-ho!


Organització d’acollida:  Coordinadora de Barrios de Los Rosales

On: Múrcia

Quan: 7 de Setembre 2020 a – 6 d’agost 2021

Temàtica principal: Treball social, educació  amb infants i joves, recolzament familiar, igualtat de genere. 

Més informació 


Organizacio d’acollida: Famdif

On: Múrcia

Quan: 7 de Setembre 2020 a – 6 d’agost 2021

Temàtica principal: Oci de persones amb discapacitat, organització d’activitats

Més informació


Organització d’acollida: Copedeco

On: Múrcia

Quan: 7 de Setembre 2020 a – 6 d’agost 2021

Temàtica principal: Activitats educatives per a infants

Més informació


Organizacio d’acollida: Emaus 

On: Múrcia

Quan: 7 de Setembre 2020 a – 6 d’agost 2021

Temàtica principal: Treball social i inserció laboral de persones sense sostre. 

Més informació


Organització d’acollida: Astrade

On: Múrcia

Quan: 7 de Setembre 2020 a – 6 d’agost 2021

Temàtica principal: Activitats per personas amb autisme 

Mes informació


Organització d’acollida: Euroaccion

On: Múrcia

Quan: 7 de Setembre 2020 a – 6 d’agost 2021

Temàtica principal: promoció de la mobilitat internacional, assessorament per a joves, gestió de xarxes socials…

Mes informació


Organització d’acollida: Espacio Educativo Curcumillo

On: Múrcia

Quan: 7 de Setembre 2020 a – 6 d’agost 2021

Temàtica principal: educació i projectes comunitaris

Mes informació


Organització d’acollida:Asociación Proyecto Abraham

On: Múrcia

Quan: 7 de Setembre 2020 a – 6 d’agost 2021

Temàtica principal: inserció laboral, i educació no formal

Mes informació


Organització d’acollida: Acción Rural

On: La Cumbre y Zarza de Montánchez, Extremadura

Quan: juliol 2020 – gener 2021

Temàtica principal: dinamització de zones rurals

Mes informació