Voluntariat a França: Vol’in Green

Nom del projecte: VOL’in Green

A:  Marsella

Quan:  dates susceptibles de canviar segon la situació

Organització d’acollida: Hors Pistes

Es una organització d’educació popular creada en 2013 i basada en Marsella. Es una associació que desenvolupa projectes educatius al escala local i internacional:

-El envio, la coordinació i l’acollida de voluntaris europeus

-formacions interculturals per als professionals

-intercanvis juvenils

-organització de practiques a l’estranger

-Programa local de cooperació entre la populacio locals I als emigrants

Descripció del projecte: 

Es un voluntariat en equip de 30 dias durant el “World conservation congress”. Aquest experiència juntara 30 joves de França, Italià, Espanya, Alemanya, Romania, Lituània i Georgià para:

-Descobrir un envento internacional en Marsella i participar en aquest envento

-Descobrir organitzacions ambientals locals basades en Marsella i la seva regió

-Intercanviar sobre un estil de vida saludable i responsable

-Desenvolupar projectes alrededor de la protecció ambiental i de la biodiversitat

-Compartir moments de vida col·lectiva en una comunitat internacional.

Els missións dels voluntaris seràn:

1) Desenvolupar projectes individuals o col·lectius sobre la protecció ambiental i de la biodiversitat

2) Dirigir tallers per a conscienciar sobre les problemes ambientals

3) Participar en activitats organitzats en cooperació amb els parcs naturals de la regió

4) Acollir, aconsellar, i guiar els voluntaris mobilitzats on the IUCN asi como les personalitats invitats

5) Acollir, aconsellar, i guiar els grups escolars asi que els visitors.

 

Condicions:

30 horas al setmana

Dos dies lliures a la setmana

Diner de butxaca: 198 euros al mes

Alguns menjar seran a cargo de Hors Pistes. Sino vais a recibir una caja extra de fruta i verdura o diners extra

Els voluntaris seran acollit en dos pis de 5 habitacions compartit amb els altres voluntaris. Dos voluntaris per habitació. Els pis estén totalment equipats.

Els transportares local seran a cargo de Hors Pistes

Criteris de selecció del/la voluntari/ària:

No mes ser motivat i tenir interès en el tema de la ecologia i de la protecció del entorno!

Què fer per participar:

rellenar aquesta fitxa: fitxa de candidatura

Contacta’ns

Per a qualsevol dubte, envia’ns un correu a info@vibria.org