Gvantsa: Introducció general + Octubre

IMG_0977

Les primeres setmanes del meu voluntariat han estat plenes de grans experiències i records.

Em dic Gvantsa i vinc de Geòrgia. He estat planejant fer un SVE des de fa diversos anys i ara estic molt contenta de poder dir que finalment sóc part de la Família SVE, de la família de La Vibria Intercultural. Ja fa dues setmanes que estic treballant i vivint a Terrassa, que és una ciutat petita i acollidora, així com la seva gent, per tant, m’hi he adaptat molt fàcilment. A més, estic compartint pis amb altres tres voluntaris, que també estan creant un ambient molt amistós i positiu a casa. Durant la meva primera setmana de SVE vaig conèixer la meva mentora Evelyn, que viu i treballa a Terrassa.

 

L’Evelyn és una persona súper positiva i, com que ha passat tota la seva vida a la ciutat, ho sap tot del lloc. Em va mostrar a la ciutat i vam visitar diferents llocs com: el Parc de Vallparadís, la Masia Freixa, les esglésies locals… També vam anar al Llac Petit, que no està gaire lluny de la ciutat, amb el seu pare i la seva germana. Vam passar la tarda junts amb la bonica vista del llac i jugant amb els gossos. La meva mentora també m’ha ajudat a registrar-me a la biblioteca local, així que ara puc demanar llibres de préstec en anglès, castellà o català.

 A part del fet que treballar per a La Vibria és molt interessant i em proporciona grans experiències en l’àmbit del treball juvenil, la meva estada a Terrassa també és molt alegre i memorable. El divendres passat vam anar al Soul Pub on vam participar en un concurs que fan cada mes. Cada ronda del concurs tenia diferents temes. Va ser una sorpresa agradable quan em vaig adonar que una de les preguntes sobre el tema del menjar era la cuina georgiana. Tot i que vam quedar tercers, la nit va ser molt divertida i inoblidable.

 Dissabte, juntament amb altres voluntaris vam assistir a un concert organitzat per “BAUMANNLAB”. Els grups eren quasi tots de Terrassa i eren joves aficionats, no gaire professionals, però tenien el seu estil propi. Per descomptat, per a nosaltres era fascinant escoltar música en català i castellà. Al final de la tarda, hi va haver un “correfoc”, un espectacle molt estrany per a mi però que em va encantar per l’energia i l’esperit festiu que va desprendre entre nosaltres…

img_1008_polarr.jpg

 En resum, puc dir que les primeres setmanes del meu voluntariat han estat plenes de grans experiències i records. Per tant, tinc moltes ganes d’encarar els futurs reptes del meu SVE!

In english:

My name is Gvantsa and I am coming from Georgia. I have been planning to do an EVS for several years already and now I am very happy to say that finally I am part of the EVS Family, family of La Vibria Intercultural. It has been two weeks already since I am working and living in Terrassa, city is small and cosy and people are very warm, therefore I adapted very easily. Besides, I am sharing flat with three other volunteers, who are creating very friendly and positive atmosphere at home too. During my first week of EVS, I met my mentor Evelyn, who is living and working in Terrassa. She is super positive person and as she has spent all her life in the town, Evelyn knows everything about it. She showed me around the city. We visited different places like – Parc de Vallparadis, Masia Freixa, local churches… Also we went to the little and very beautiful lake of Terrassa, not far away from the town with her father and sister. We spend evening together with the nice view of the lake, playing with the dogs. My mentor helped me to register for the local library as well, so now I can borrow books as in English as in Spanish or Catalan.

Beside of the fact, that working for La Vibria is very interesting and it provides me with great experiences in youth work. My staying in Terrassa is also very cheerful and memorable. Last Friday we went to Soul Pub where we took part in monthly quiz competition. Each round of the quiz had different topics. It was pleasant surprise, for me when I found out that one of the questions on the topic of food was about Georgian cuisine. Even though we took third place, the evening was very funny and unforgettable.

On Saturday, other volunteers and I visited concert organized by ¨BAUMANNLAB¨. Musical bands mostly were coming from Terrassa, they were amateur youngsters, not very professionals but they had individuality and their style. Of course, for us it was very fascinating listening to Spanish and Catalan music. At the end of the evening, there was great show of traditional Catalan ¨Correfog¨, it was very unusual for me and I literally loved it with all the energy and festive Spirit it brought among us…

At the end, I can say that first weeks of my volunteering were full of great experiences and memories. So now, I am very much looking forward to future challenges of my EVS…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s