CES a Itàlia. Actions to react.

Nom del projecte: Actions to React

A: Roccantica, Itàlia

Quan: abril – novembre de 2020

Organització d’acollida: ALA Associazione Liberi Artigiani.

Associazione Liberi Artigiani és una organització activa des de 2009 que treballa per desenvolupar tallers per a adults, joves i nens dintre d’un marc educatiu basat en l’ús de mètodes no formals, l’art, la creativitat i les estones l’aire lliure.

La missió és la de donar suport a la creació de futurs ciutadans conscients i crítics, capaços d’expressar la seva voluntat i el seu pensament, d’intercanviar opinions i triar un estil de vida respectuós amb el medi ambient i amb ells mateixos. L’organització treballa a nivell nacional i internacional i coopera amb organismes públics i escoles.

Descripció del projecte: 

Aquest projecte té per objectiu:
• reforçar l’esperit de solidaritat local cap a un objectiu comunitari de desenvolupament territorial
• afavorir l’obertura de la comunitat cap al coneixement i l’intercanvi cultural i intercultural
• apropar els joves a les activitats de voluntariat

Els voluntaris tindran com a objectiu:
1. promoure el sentit de la ciutadania i la solidaritat mitjançant la implementació d’accions destinades a protegir el bé comú
2. augmentar l’autoestima pròpia, les competències, coneixements personals i professionals propis
3. augmentar el sentit de pertinença, fomentar la ciutadania activa, construir la consciència dels ciutadans europeus

En aquest projecte els objectius implicats són de diferents tipus:
1. gent gran, esperem realitzar activitats que salvaguardin la seva memòria, donin valor al coneixement i contrarestin la solitud
2. nens, esperem involucrar-los en activitats educatives que els apropin al medi i al coneixement del territori on viuen
3. els joves, esperem transmetre el valor del voluntariat, creant curiositat i interès per participar activament en la vida de la seva comunitat i en el desenvolupament del territori

Condicions: 

El projecte es composa d’activitats de 34 hores setmanals, 5 dies de treball 2 dies de temps lliure setmanal de dilluns a divendres. El voluntari acumula a més a més dos dies de vacances cada mes. Si s’ha de treballar algun cap de setmana es recompensarà en dies extres a fi de mes.

Els voluntaris estaran ubicats en dos apartaments (2 voluntaris per cada habitació) a la base del poble de Roccantica, val a dir que la connexió a Internet no és perfecta, però així es podrà connectar més amb l’entorn.

El voluntari o voluntària rebrà diners de butxaca per a alimentació i despeses pròpies (280€). Durant les activitats i campaments es proporcionarà menjar per part de l’organització.

Criteris de selecció del/la voluntari/ària: 

Persones motivades i empàtiques, amb interés per aprendre nous mètodes i eines de treball educatives i en relació amb el món del lleure.

Què fer per participar: per ser candidat, envia la teva carta de motivació i el teu CV a info.cognolorefuge@gmail.com

Contacta’ns

Per a qualsevol dubte, envia’ns un correu a info@vibria.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s