Formació: RevolutionaREE

Des del servei de Joventut de La Baumann a Terrassa vam viatjar 2 Tècniques del Programa PROJ (Programa Referents d’Ocupació Juvenil) a Croàcia a participar en el RevolutionaREE, per a nosaltres ha estat la nostra primera vegada en un projecte Europeu. Els objectius del viatge han estat millorar els nostres aprenentatges respecte a l’atur juvenil i com treballar-ho des de diferents perspectives gràcies a poder veure la realitat d’altres països.

Ha estat molt gratificant poder compartir experiència amb persones de països tan diferents i poder avaluar les diverses situacions en les quals es troben els joves que hi viuen en ells. L’experiència ha estat molt productiva, a part de l’aprenentatge de l’idioma, que ha estat un dels nostres punts febles, ens ha permès alhora trencar la barrera de la vergonya amb aquest i poder afrontar aquest repte.

La metodologia que s’ha emprat al llarg de tota la formació ha estat molt adequada, i el fet de fer la participació molt dinàmica i activa ha estat molt adequada per a poder generar vincle amb la resta de participants. Podem dir que hi ha hagut molta facilitació tant per part del formador Sebastià com per part de Carpe Diem que ens han recolzat en tot moment i han resolt amb qualitat totes les consultes i neguits que hem tingut. Recomanaríem aquesta experiència a qualsevol persona interessada en aquest àmbit i també que vulgui créixer com a persona.

Laia i Mireia.


L’experiència tinguda durant la meva estada a Croàcia, participant al training RevolutionaREE ha sigut molt divertida, significativa i especial.

M’ha ajudat a poder tenir una visió més àmplia i global de les diferents realitats que els joves en atur es troben en l’actualitat, a més de poder conèixer la seva situació en diferents països europeus. De la mateixa manera, he adquirit més eines per tal de poder actuar enfront aquesta problemàtica, i sobretot poder tractar-la des d’un punt de vista més interseccional, tenint en compte les dificultats que cada jove tindrà en funció del seu context socioeconòmic, la seva cultura, ètnia, llengua, sexe… A més a més, crec que tots hem pogut tenir un aprenentatge bastant significatiu degut a enfocar la formació desde l’educació no formal, i gràcies a tenir la gran sort d’haver tingut un trainer amb molta formació i experiència. Doncs, considero que aquesta formació em serà molt útil en la meva professió, com a psicòloga, alhora de poder entendre millor, empatitzar i ajudar als joves en situació de desatur. 

Finalment, voldria recalcar la importància d’haver pogut millorar les nostres habilitats comunicatives en una llengua estrangera, com és l’anglès i haver tingut l’oportunitat de conèixer persones d’altres països i poder generar un intercanvi cultural molt profitós i satisfactori amb ells. És una experiència que recomanaria a tothom. 

Maria Elena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s