Comencem el Víbrialab!

El passat dijous 8 d’octubre va tenir lloc la primera reunió del Víbrialab, una iniciativa formada per joves locals amb moltes ganes de dur a terme projectes que beneficiïn a nostre territori i a la comunitat local.

La trobada, a la qual hi van assistir 9 joves, va tenir el suport d’una dinamitzadora juvenil, que va facilitar la sessió a partir de dinàmiques, jocs i activitats.

Així doncs, la sessió es va iniciar amb unes dinàmiques de coneixença que van permetre a les participants conèixe’s mútuament, expressar els seus interessos i compartir les seves motivacions, expectatives i pors sobre aquesta nova iniciativa. Un cop el grup ja s’havia conegut una mica, es va parlar sobre què és el Víbrialab, quines són les nombroses possibilitats que ofereix i es van acordar quins serien els objectius del projecte, sempre amb el suport de la Víbria Intercultural.

Després de fer una pausa, la dinamitzadora va proposar jugar a un joc informal que va permetre a les participants expressar els seus gustos i interessos, i alhora conèixer els de la resta del grup d’una forma divertida i dinàmica.

L‘objectiu del Víbrialab és crear projectes locals que motivin i interessin a les participants, és per això que durant la trobada també van poder realitzar varies activitats de reflexió i pluja d’idees. Les activitats de reflexió es van centrar en reflexionar sobre quines mancances i necessitats té el nostre territori i la nostra societat actual. Durant l’activitat, van sorgir debats molt interessants sobre educació, gènere, medi ambient i molts altres temes, fet que va permetre al grup compartir interessos i començar a generar idees. La dinamitzadora també va facilitar una dinàmica que va permetre al grup realitzar una pluja d’idees sobre quins projectes podrien empendre, a partir de l’anàlisi dels onze European Youth Goals.

Finalment, la reunió va acabar amb una valoració personal de la sessió, on es va concloure globalment que havia sigut molt enriquidora i productiva. Totes les participants van sortir molt motivades i contentes!

Si teniu ganes de saber més sobre el Víbrialab, estigueu atentes a les nostres xarxes socials, ens esperen molts projectes per endavant!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s